Essentials of Reinsurance

Vijfde editie opleiding Essentials of Reinsurance

Op 13 mei 2022 zal alweer de vijfde editie van de opleiding van start gaan. De bijeenkomsten worden wederom online gegeven totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te organiseren. Ook examens zullen online worden afgenomen.

 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met het herverzekeringsvak en beschikt over academisch werk- en denkniveau en werkzaam is als
– bestuurder / commissaris;
– consultant uit actuariële, fiscale of juridische hoek
en/of werkzaam is bij een:
– (her)verzekeraar;
– herverzekeringsmakelaar;
– toezichthouder;
– accountantsbureau.

Data

13 mei 2022
20 mei 2022
17 juni 2022
24 juni 2022

Tijd

van 13u tot 17.30u

Prijs

€ 2.000,- (incl. examen, certificaat, lesmateriaal)
€ 1.600,- (excl. examen, incl. certificaat, lesmateriaal)

Inschrijven 5e editie Essentials of Reinsurance

Heeft u interesse in deze opleiding? Neem dan contact op met Irène Vlaardingerbroek
T: 06-12066804
E:  i.e.vlaardingerbroek@uva.nl

Link naar UvA website:

https://abv.uva.nl/content/open-programmas-abv/herverzekeren/herverzekeren.html

De Nederlandse verzekeringsmarkt heeft sinds het voorjaar van 2020 een opleiding over de basis van het herverzekeringsvak, met de titel Essentials of Reinsurance. De opleiding is opgezet door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) in samenwerking met de Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV). Doel van de opleiding is om de kennis over herverzekering in (en rondom) de branche naar een hoger niveau te brengen.

Ondertekening door Rob Schotsman (UvA ABV, links) en Robert Mul (NRV, rechts)

Vrijdag 15 november 2019 ondertekenden NRV en de UvA ABV hun samenwerkingsplannen.
Hoewel de NRV nog relatief jong is, is de belangstelling groot. Op dit moment zijn ruim 200 personen uit de herverzekeringsindustrie aangesloten bij de vereniging. Voor een lidmaatschap van de NRV is een actieve betrokkenheid bij herverzekeringsactiviteiten een vereiste. De leden werken onder meer bij (captive) verzekeraars, herverzekeraars, herverzekeringsmakelaars, financiële consultants of overheidsinstanties gerelateerd aan de herverzekeringsindustrie.

Handleiding Basisopleiding Herverzekeren
Herverzekering is een steeds belangrijker onderwerp voor financiële dienstverleners, en ook voor de toezichthouder. Maar in het bestaande opleidingsaanbod werd het onderwerp nog onderbelicht en vormde het hoogstens een klein onderdeel van verzekeringstechnische modules. De Nederlandse Reassurantie Vereniging heeft daarom, samen met de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, het initiatief genomen voor deze nieuwe studierichting. De opleiding zal bestaan uit vier dagdelen en zich richten op een brede doelgroep. De opleiding wordt voorlopig 2 maal per jaar aangeboden en is tot nu toe een groot succes!

Lees hier het interview met Robert Mul, voorzitter van de Nederlandse Reassurantie Vereniging, dat 13 november 2019 is verschenen op am:web

Verdiepingsmodules

 

UvA ABV heeft in nauwe samenwerking met de NRV een succesvolle opleiding Essentials of Reinsurance ontwikkeld en in de markt gezet. Uit de evaluatie van deze opleiding is gebleken dat er eveneens behoefte is aan een vervolgtraject bestaande uit een 4-tal specialisatiemodules die zowel apart als in zijn geheel gevolgd kunnen worden. Elke specialisatiemodule omvat 4 uur contactonderwijs. Hierna treft u informatie aan over de docent en de belangrijkste onderdelen van de specialisatiemodules.

 

Doelgroep
De modules zijn bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met het vak van herverzekeren en beschikt over academisch werk- en denkniveau én de opleiding Essentials of Reinsurance heeft gevolgd of tenminste aan kan tonen over vergelijkbare kennis te beschikken.

Prijs
€ 400,- per bijeenkomst (4 uren)

Specialisatiemodule 1
Herverzekeringsbeleid: ontwikkeling, opzet, uitvoering en evaluatie

Inhoud

Proces totstandkoming herverzekeringsbeleid en relatie met overige beleidsdocumenten;
Opzet herverzekeringsbeleid inclusief uitgangspunten, RACI-model en (keuze) indicatoren;
Implementatie herverzekeringsbeleid, dilemma’s bij de uitvoering en verantwoording;
Toetsing herverzekeringsbeleid, mogelijke bevindingen en eventuele oplossingen.

Docent: H.J.G. (Harold) Hendriks, sr. Risk Manager, NN Schade & Inkomen

Datum
25 juni 2021

Tijd
van 13u tot 17.30u
Inschrijven specialisatiemodule 1

Specialisatiemodule 2
Herverzekeringsprogramma: modellering, tarifering en structurering

Inhoud

Voor- en nadelen verschillende contractsvormen (quota share, excess of loss etc.)
Grote schade vs. frequentierisico plus gevolgen voor structurering en tarifering
Leven en arbeidsongeschiktheid plus alternatieve vormen van herverzekering
Gevolgen voor solvabiliteit

Docent: drs. T.G. (Gijs) Kloek – sr.Manager Group Insurance Risk Management van Achmea en onderzoeker UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde Sectie Quantitative Economics

Datum
21 mei 2021

Tijd
van 13u tot 17.30u
Inschrijven specialisatiemodule 2

Specialisatiemodule 3
Herverzekeringscontracten: contractzekerheid en compliance

Inhoud

Juridische status van de herverzekeringsovereenkomst
Totstandkoming van de herverzekeringsovereenkomst
Contractzekerheid: enkele belangrijke bepalingen uit het herverzekeringscontract
Relevante wet- en regelgeving en het toezicht op naleving

Docent: mr. J.G. (Gerhard) Koster, Reinsurance Manager N.V. Univé Her

Datum
11 juni 2021

Tijd
van 13u tot 17.30u
Inschrijven specialisatiemodule 3

Specialisatiemodule 4
Herverzekeringsactiviteiten: operationele en administratieve inbedding en verwerking

Inhoud

Primaire herverzekeringsprocessen onderscheid en inrichting
Inbedding controls en keycontrols in processen (juistheid data ed)
Interne rapportages (performance, afrekeningen, tbv solvency berekeningen)
Externe rapportages (wo toezichthouders)

Docent: S. (Servais) Vermeulen AA, Senior Technical Accountant  a.s.r.

Datum
10 september 2021

Tijd
van 13u tot 17.30u
Inschrijven specialisatiemodule 4